Straw Ways

Alkujen alku
Mitä mieltä?!?

Jos nyt ihmettelette tätä sivustoa…. se on hieman keskeneräinen…. Da!
Muistin vain, että tälläisen olin aloittanut (milloin viimeksi pitikään saada tätä alulle!) ja nyt tuumin mitä mieltä Tapahtuma Lokin / Wiki henkisen paikan pitämisestä olisi täällä? Vai olisiko helpointa pitäytyä Pen&Paper touhussa ja Infoilut Whatsappssa?

Danke Schön! – DunkkuMeister

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.